AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANA RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANA RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

lipnja 2021. održan je 4. sastanak Radne skupine i 2. sastanak Tematskih radnih skupina za izradu Plana razvoja Karlovačke županje 2021.-2027. Članovi su na sastancima dobili upute za ispunjavanje SWOT analize. Naime, nakon što su dovršene analitičke podloge, sada...
PLAN RAZVOJA I ŠIRA JAVNOST

PLAN RAZVOJA I ŠIRA JAVNOST

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, kao koordinator izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027., otvorila je adresu elektroničke pošte namijenjenu dionicima i zainteresiranoj javnosti: [email protected] Na navedenu...
Skip to content