BIKE 4 RIVER

Naziv projekta: „BIKE 4 RIVER“

Program: Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini

Nositelj: Karlovačka županija

Partneri: nema

Trajanje: 17. travnja 2019. – 17. travnja 2020.

Status: završen

Vrijednost projekta: 502.817,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 407.200,00 HRK

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: Pružanje stručne pomoći u izradi projektne prijave s popratnim obrascima

Opis projekta: Projekt „BIKE 4 RIVER“ obuhvaćao je uređenja odmorišta i vidikovaca na postojećim cikloturističkim rutama, postavljanja brojača biciklističkog prometa na frekventnim mjestima u gradovima i kod turističkih atrakcija na nacionalnim rutama u županiji, izradu standarda za „Bed & Bike“ smještajne objekte, izradu Pravilnika za standard „Bike&Bed“ za smještajne kapacitete, uređenje pet vidikovaca i odmorišta, te postavljanje pet brojača biciklističkog prometa, kao i deset informativnih cikloturističkih ploča duž biciklističkih ruta Karlovačke županije. Projektne aktivnosti provodile su se na području gradova Slunja, Karlovca i Ogulina.

Skip to content