Banka hrane Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Karlovac

Naziv projekta: Banka hrane Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Karlovac

Program: NPOO

Nositelj: HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KARLOVAC

Partneri: n/p

Trajanje: 1. veljače 2023. do 1. listopada 2023.

Status: projekt prihvaćen – ugovaranje

Vrijednost projekta: 707.269,05 kn / 93.870,73 EUR

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: Izrada projektne prijave te pružanje stručne i savjetodavne pomoći u provedbi projekta.

LINK na web stranicu projekta: /

Opis projekta:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac kroz projekt pokreće i oprema banku hrane kao organizaciju kojom se donirana hrana od strane donora, a preko posrednika dostavlja krajnjim primateljima na području Karlovačke županije.

Kako bi se posredovanje u sklopu banke hrane odvijalo brže i efikasnije te hrana skladištila na primjeren način, te brzo i učinkovito dostavila do posrednika, za banku hrane nabavlja se oprema za skladištenje hrane – police, regali, klima, oprema za transport hrane – viličari, rashladno vozilo i prikolica te informatička oprema za digitalno koordiniranje i bilježenje aktivnosti u banci hrane.

Skip to content