Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (Narodne novine: 147/14, 123/17 i 118/18) članku 25.stavkom 1. i stavkom 2.,Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je pokrenula  ažuriranje baze EU projekata Karlovačke županije. Svrha navedenog je ažuriranje i upis razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata, te provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije.

Ažurna i točna baza projekata u provedbi i baza projektnih prijedloga koje će javno pravna tijela sa područja Karlovačke županije kandidirati za EU sufinanciranje u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027., Regionalni koordinator Razvojna agencija Karlovačke županije, koristiti će u obavljanju svojih Zakonom propisanih poslova javnih ovlasti i poslova od javnih interesa, posebno pri izradi novog Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027., pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata od značaja za razvoj Karlovačke županije, komunikacije sa tijelima na nacionalnoj razini, kao i za sudjelovanje u izradi novih Operativnih programa za korištenje EU sredstava u novoj financijskoj perspektivi EU.

O slijedećem koraku biti ćete pravovremeno obaviješteni putem službenog Dopisa, u kojem će biti navedene sve upute kao i prilozi, tablice za upis projekata u provedbi i projektnih prijedloga.

Vaša Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

Skip to content