Obavijest o zimskoj stanci održavanja on-line edukacija

Obavještavamo trenutne i buduće polaznike naših on-line edukacija u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“, kako Javna ustanova Regionalna razvojna agencija ima zimsku stanku u održavanju webinara. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije nastavit će...

Završetak svih Modula edukacija o EU projektima (1. Grupa)

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije provodi projekt „KaŽu5 EduKA II“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Namijenjen je jačanju kapaciteta javnopravnih tijela na području Karlovačke županije u cilju povećanja...
Skip to content