MAPIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU

MAPIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU

Dana 3. i 4. svibnja Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u suradnji sa Upravnim odjelom za zdravstvo i branitelje Karlovačke županije održala je sastanke sa predstavnicima zdravstvenih institucija i institucija socijalne skrbi Karlovačke...
Skip to content