Aktualnosti

AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANA RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANA RAZVOJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

lipnja 2021. održan je 4. sastanak Radne skupine i 2. sastanak Tematskih radnih skupina za izradu Plana razvoja Karlovačke županje 2021.-2027. Članovi su na sastancima dobili upute za ispunjavanje SWOT analize. Naime, nakon što su dovršene analitičke podloge, sada...

PLAN RAZVOJA I ŠIRA JAVNOST

PLAN RAZVOJA I ŠIRA JAVNOST

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, kao koordinator izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027., otvorila je adresu elektroničke pošte namijenjenu dionicima i zainteresiranoj javnosti: [email protected] Na navedenu...

AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANA RAZVOJA

U tijeku je izrada Plana razvoja Karlovačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, strateškog dokumenta koji će definirati smjer i viziju razvoja Karlovačke županije za idućih 7 godina. Nedavno je osnovana Radna skupina, za čiju je predsjednicu izabrana...

Skip to content