1. lipnja 2021. održan je 4. sastanak Radne skupine i 2. sastanak Tematskih radnih skupina za izradu Plana razvoja Karlovačke županje 2021.-2027.

Članovi su na sastancima dobili upute za ispunjavanje SWOT analize. Naime, nakon što su dovršene analitičke podloge, sada slijedi važan korak u izradi Plana razvoja – SWOT analiza, što će biti temelj za određivanje razvojnih potreba i potencijala.

Ta analiza prikazat će snage, slabosti, prilike i prijetnje na području Karlovačke županije, uzimajući u obzir unutarnje i vanjsko okruženje. SWOT analiza će biti podijenja na 4 tematska područja, sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, a unutar svakog tematskog područja bit će rubrike koje obuhvaćaju odgovarajuće sektore. Članovi Radne i Tematskih radnih skupina trebaju  popunjene obrasce dostaviti do  16.-og lipnja 2021.

Tijekom lipnja će se izraditi i prijedlog vizije razvoja Karlovačke županije, a opis srednjoročnih razvojnih potreba i potencijala treba se izraditi tijekom lipnja i srpnja.

U svakom koraku izrade Plana razvoja sudjeluje širok krug dionika, članova Županijskog partnerskog vijeća, Radne i Tematskih radnih skupina. U tim su tijelima predstavnici javnih ustanova, predstavnici strukovnih organizacija, akademske zajednice, znanstvenih i obrazovnih institucija, kao i predstavnici privatnog sektora, osobito gospodarstva, i predstavnici civilnog društva. Sve s ciljem da u izradi Plana razvoja Karlovačke županije, strateškog dokumenta koji će definirati viziju i smjer razvoja županije u idućih 7 godina,  sudjeluje što veći broj dionika te da se poštuje načelo partnerstva.

 

Skip to content