Dana 15. lipnja 2022. održan je 9. sastanak Radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021. -2027. Na sastanku su isprezentirane dosadašnje aktivnosti kao i daljnje aktivnosti koje slijede do završetka izrade Plana razvoja.

Javna ustanova regionalna agencija Karlovačke županije je zadužena za koordinaciju izrade Plana, a u izradi sudjeluje velik broj dionika koji svoj doprinos daju putem sudjelovanja u radu radnih skupina.

Nacrt Plana razvoja sa svim njegovim ključnim elementima je izrađen, a u tijeku je prethodno vrednovanje za što je ugovoren Ekonomski institut u Zagrebu. Svrha vrednovanja je procjena da li je Plan razvoja  ispravno utvrđen, da li je koherentan s nadređenim politikama i smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao i procjena da li su očekivani učinci realni.

Skip to content