U jeku neizvjesnosti koje je na globalnoj razini izazvala pandemija COVID-19, posljedice koje će izazvati sagledive su i u ovom trenutku. Ne samo da je ugroženo ljudsko zdravlje, već je ugrožena i ljudska egzistencija. U ovom trenutku, trenutku provođenja kriznih mjera, nužno je strateški promišljati ne samo budućnost, nego i svakodnevicu.
Jedna od strateški orijentiranih mjera za pomoć lokalnom stanovništvu, te gospodarstvu kako na lokalnoj i regionalnoj razini a posljedično i na nacionalnoj, poduzeta je od strane Grada Karlovca u suradnji s Karlovačkom županijom i Javnom ustanovom Regionalnom razvojnom agencijom Karlovačke županije. Radi se o uspostavi web stranice koja će vrlo brzo biti u funkciji, te koja će za početak spajati sve OPG-ove s lokalnim stanovništvom, koje će tako biti u mogućnosti kupovati proizvode na jednostavan, siguran i efikasan način.
Za gospodarstvo svake države, pogotovo u sadašnje krizno vrijeme, od velikog je značaja kupovina domaćih proizvoda. Osim što se kupovinom domaćih proizvoda razvija gospodarstvo doprinosi se i otvaranju novih radnih mjesta. U trenucima krize nažalost svi napori usmjereni su na zadržavanje postojećih radnih mjesta i omogućavanje neometanog poslovanja, te eliminaciji posljedica nepogoda koje se negativno mogu odraziti na ljudski život općenito. U ovom trenutku od izrazite je važnosti nastaviti napore na poboljšanju životnog standarda iako je to pojam koji se u vrijeme pandemije čini kao dalja budućnost. U tom smislu, od velike je važnosti i omogućavanje dostupnosti hrane i ostalih potrepština nužnih za život. No, ono što stvorimo već danas u vrijeme krize, predstavlja razvojnu šansu za budućnost. Budućnost je nešto na što je važno misliti i u vrijeme krize pa se radom na poduzimanju koraka k učvršćivanju gospodarskih temelja, iako naizgled vrlo malih, pozitivno utječe kako na oporavak od krize koja je više no izgledna, tako i na rast i razvoj u vrijeme nakon završetka iste.
Stoga, od iznimne je važnosti za istaknuti učinke koje kupovina domaćih proizvoda ima na društvenu i gospodarsku sliku područja lokalne zajednice. Oni su redom sljedeći:

1. Manji trošak dostave – kod lokalne kupovine potrebno je puno manje vremena da roba stigne na svoje odredište te su time smanjeni i troškovi dostave, što pozitivno utječe na konačnu cijenu proizvoda bez narušavanja kvalitete kako bi cijena bila prihvatljiva potrošaču;
2. Svježi proizvodi – posebice kod prehrambenih proizvoda, roba ne prolazi kroz dugi lanac opskrbe koji uključuje poseban i dug prijevoz i skladištenje, te tako ne gubi na kvaliteti, a porijeklo robe je poznato;
3. Smanjena upotreba dodatne ambalaže – smanjena dužina trajanja transporta i načina skladištenja pozitivno utječe na korištenje ambalaže u smislu eliminiranja potrebe za dodatnom, često i skupljom ambalažom koja zaštićuje proizvode na duži vremenski rok ali negativno utječe na cijenu proizvoda, cijenu i proces zbrinjavanja otpada te posljedično i na okoliš;

4. Pozitivan utjecaj na lokalno gospodarstvo – kod kupovine domaćih proizvoda na lokalnoj razini, povećava se proizvodnja te time i broj radnih mjesta, što ne samo donosi financijsku dobit već stvara i pretpostavke za daljnji gospodarski rast i razvoj;
5. Pozitivan utjecaj na demografsku sliku – razvojem lokalnog gospodarstva dolazi do smanjenja migracija stanovništva, zadržavanja mladih obitelji te stvaranja mogućnosti za stanovništvo koje se u konačnici odražavaju na pozitivnu demografsku sliku;
6. Pozitivan utjecaj na društvenu sliku – razvoj lokalnog gospodarstva pridonosi razvoju infrastrukturnih i sadržajnih mogućnosti te na taj način pozitivno utječe na veću društvenu povezanost lokalnog stanovništva te međugeneracijsku solidarnost i brigu za najosjetljivije skupine;

7. Pozitivan utjecaj na ekološku sliku – smanjenjem dužine trajanja lanca opskrbe i trajanja transporta od proizvođača do krajnjeg odredišta, smanjuje se emisija štetnih plinova i korištenja ambalaže koja je ekološki i financijski zahtjevnija od uobičajene kratkoročne.
U kontekstu održivog razvoja na kojeg je u ovom trenutku izrazito važno misliti kako bi se ublažili utjecaji krize koja slijedi, važno je za izdvojiti sljedeće:
– investicija u rast i razvoj – lokalni proizvođači i poduzetnici svojim poslovnim djelovanjem ulažu u rast i razvoj lokalne zajednice
– bolja usluga – lokalni proizvođači bolje su upoznati s prilikama na domaćem tržištu te samim time i potražnjom, te na taj način razvijaju usluge koje su prihvatljivije lokalnom stanovništvu
– razvoj javnih usluga – lokalni proizvođači predstavljaju snažnu poreznu podlogu koja je nužna za razvoj javnih usluga na korist stanovništva, što uključuje ulaganja u bolju prometnu povezanost, obrazovnu, zdravstvenu i kulturnu infrastrukturu.
OPG-ovi i poduzetnici s našeg područja već su razvili standard proizvodnje koji u ovom trenutku nije narušen. Standardi proizvodnje u skladu su sa suvremenim dostignućima te se poštuje koncept kvalitete i na taj način udovoljava potrošačima. No, ono što jest narušeno i što predstavlja prijetnju njihovom daljnjem poslovanju jest narušenost lanca opskrbe i plasiranja proizvoda na tržište u doba karantene. S obzirom na utjecaj epidemije država je poduzela odgovarajuće mjere u dijelu poreznog rasterećenja i olakšica s ciljem osiguranja održivog poslovanja poduzetnika. Stoga je od iznimne važnosti da kupujemo domaće proizvode, više nego ikad, kako bismo ulagali u budućnost svih nas i bili spremniji na odgovor izazovima koje donosi gospodarska kriza. Jedan od važnih pozitivnih učinaka kupovine od domaćih proizvođača, osim pomoći s njihovom egzistencijom jest i pozitivan učinak na sve sudionike proizvodnog lanca – od dobavljača, preko distributera i krajnjih potrošača.

Skip to content