Dana 24. siječnja 2020. u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU održana je Prva radionica regionalnih koordinatora u zdravstvu na temu Mapiranja potreba u zdravstvu.

Na radionici je predstavljena metodologija mapiranja potreba u zdravstvu za područje Hrvatske, Slovenije i Bugarske. Europska komisija je  postavila ex ante uvjet tj. propisala je određeni set dokumenata koje država članica mora ispuniti prije financiranja EU projekata. Mapiranje je preduvjet za provedbu projekata i slijedi bottom – up pristup te obuhvaća sve županije. Posebna pažnja će se obratiti na sub-regije, tj. područja sa manjkavošću u zdravstvenoj zaštiti.  Na području Zagreba, Rijeke, Osijeka i Splita biti će oformljeni centri izvrsnosti. Model koji se predlaže predviđa tzv. ”prstenove skrbi” koji uključuju širu društvenu zajednicu pri rehabilitaciji bolesnika.

Zdravstvene ustanove će dobiti upitnike na temelju kojih će se detektirati potrebe u zdravstvu, a koje prate predloženu metodologiju propisanu od strane Europske komisije.

Radionici su ispred Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije prisustvovale Ivana Runjić i Ksenija Silaj.

Skip to content