Ravnatelj dr.sc. Vilko Klasan nazočio prezentaciji Plana industrijske tranzicije panonske HR u Virovitici.

Plan za industrijsku tranziciju predstavlja okosnicu za financiranje iz EU fondova u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., s istaknutim ključnim izazovima i smjerovima promjena regionalnog gospodarstva i alokacijom od 200 milijuna EUR koji će biti na raspolaganju prijaviteljima sa područja 8 županija Panonske HR.

Ono što je najvažnije za naglasiti, prilike su koje poduzetnici mogu iskoristiti kroz ovaj Plan, koje se ogledaju u 200 milijuna EUR EU sredstava, sredstva će prvenstveno biti usmjerena poduzetnicima. Kao prioritetni sektori ulaganja u Panonskoj regiji određeni su metaloprerađivački sektor, Pozivi za poduzetnike raspisivat će se za pet strateških grana: poljoprivreda, prehrambena, metaloprerađivačka i drvoprerađivačka, informacijsko-komunikacijske tehnologije i kontinentalni turizam.

Sredstva kroz javne pozive biti će usmjerena na:

  • Podršku strateškim partnerstvima za inovacije
  • Podrška inovacijskim klasterima
  • Podrška razvoju pametnih vještina za industrijsku tranziciju
  • Podrška rastu i razvoju inovativnih strat up tvrtki i MSP-ova kroz digitalnu i zelenu tranziciju prema nišama dodane vrijednosti

Isto tako, nova NUTS 2 podjela na 4 regije, kojom je Grad Zagreb izdvojen kao zasebna regija, omogućava MSP-ovima iz ostale tri  NUTS 2 regije (Sjeverna HR, Panonska HR i Jadranska HR), veće intenzitete potpore. Tako MSP-ovi sa područja NUTS 2 regije Panonska HR mogu ostvariti bespovratne EU potpore do čak 80%. U prethodnome razdoblju, RH je bila podijeljena na 2 statističke regije 2 razine: Panonska i Jadranska Hrvatska. Na ovaj su način slabije razvijene županije kontinentalne Hrvatske bile svrstane u istu kategoriju te ostvarivale jednaku razinu potpore kao i Grad Zagreb, koji ima znatno viši BDP po stanovniku, time su i intenziteti potpore bili značajno niži.

Uz navedene prilike za realni sektor, mogućnosti financiranja su dostupne i javnom sektoru, te smo u toku izrade plana jasno komunicirali potrebe za financiranje strateških  projekata Karlovačke županije, s posebnim naglaskom na iskorištavanje geotermalnih izvora

Izrada Plana industrijske tranzicije Panonske HR započela je u studenom 2020. godine. Proces izrade koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU. Izrađivači su bili stručnjaci iz Svjetske banke i njihovi suradnici. U cijeli proces, od samih početaka, uključene su sve regionalne razvojne agencije, pa tako i Razvojna agencija Karlovačke županije. Po prvi puta Plan industrijske tranzicije radio se zajedno sa gospodarstvenicima, koji su se na razini Panonske HR aktivirali u velikom broju a posebno u prvim pozivima za uspostavu regionalnih lanaca vrijednosti gdje ima više od 1200 poduzetnika malih, srednjih i velikih i velikih koji su se javili za aktivno sudjelovanje u kreiranju akcijskih planova.

Transformacija industrije, u skladu s globalnim trendovima industrijskog razvoja i uvođenje strukturnih promjena u regionalna gospodarstva u fokusu su industrijske tranzicije te su od posebnog značaja za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i usmjeravanje gospodarskog rasta i razvoja hrvatskih regija. Industrijskom tranzicijom Panonske Hrvatske nastojat će se ojačati konkurentnost regionalnog gospodarstva putem dodatnih ciljanih ulaganja u okviru regionalnih lanaca vrijednosti na razini NUTS 2 regija. Regija Panonska HR po gospodarskim pokazateljima zaostaje za onim najrazvijenijim regijama, stoga fokus je na zeleni i održivi rast gospodarstva te digitalizaciju, koja prožima cijeli Plan.

U narednom periodu, Razvojna agencija planira informativne događaje kojima će se dodatno predstaviti mogućnosti realizacije investicija u okviru ovog Plana.

Skip to content