5.06.2019 je održana 2. sjednica povjerenstva za pripremu i provedbu projekta: ” Dodir civilizacija” u prostorijama Karlovačke županije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici županije, jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze stari gradovi koji su predmet ovog projekta, Turistička zajednica Karlovačke županije, predstavnici Konzervatorskog odjela u Karlovcu i Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Isto tako, bili su prisutni i predstavnici tvrtke “Kocka” iz Šibenika, angažirana od županije za izradu Strategiju i interpretacijskog plana “Dodir civilizacija” do kraja 2019. Tema sastanka je bila predavanje na temu “Stari gradovi Karlovačke županije” i kao i plan daljnjih aktivnosti.

Skip to content