Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. u suradnji sa Centrom za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o., organizira sastanak na temu dva aktualna EU natječaja iz područja gospodarenja otpadom, u kojima su prihvatljivi prijavitelji jedinice lokalne samouprave, Javnog poziva za građenje reciklažnih dvorišta i Javnog poziva za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada.

Teme koje će biti obrađene:

1. Nova Zakonska regulativa u sustavu gospodarenja otpadom, obveze jedinica lokalne samouprave

2. Predstavljanje dva aktualna EU natječaja iz područja gospodarenja otpadom, mogućnosti financiranja

3. Razno, pitanja i odgovori

Sastanak će se održati 19. prosinca 2017.g. u dvorani za sastanke Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. Jurja Haulika 14, sa početkom u 09h

Skip to content