U prostorijama Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u petak je, 12. svibnja, održana 10. sjednica Županijskog partnerskog vijeća. Sjednica je sazvana s ciljem usvajanja Razvojne strategije Karlovačke županije. Sjednicu je vodio župan Ivan Vučić, ujedno i predsjednik Partnerskog vijeća.

Obraćajući se u uvodu, župan je naglasio: „Obzirom da je postupak izrade strategije započet u konzultacijama i suradnji s Partnerskim vijećem, kao i pojedinosti oko izrade poglavlja unutar nje, želimo da ovaj saziv Partnerskog vijeća i dovrši postupak izrade Županijske razvojne strategije. Radi se o dokumentu koji je u potpunom vlasništvu Županije obzirom da su je izrađivali svi relevantni dionici u Županiji, uključujući članove radne skupine s Josipom Šafarom, zamjenikom župana,  na čelu i članove Partnerskog vijeća, a uz koordinaciju Razvojne agencije Karlovačke županije. U strategiji imamo 3 strateška cilja, 10 prioriteta i 34 mjere i svaka mjera ima svoje aktivnosti u našoj strategiji. Uvršteno je 8 strateških projekata s područja županije, te je izrađen Akcijski plan temeljem projekata evidentiranih u Županijskoj bazi projekata, a prema fazi zrelosti projekata.

Prema najavama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, svi projekti koji se kane kandidirati na natječaje strukturnih fondova EU, morat će biti evidentirani u Županijskoj bazi projekata koje vodi Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA, kao akreditirani regionalni koordinator te će se projekti morati pozivati na strateške ciljeve regionalnih i lokalnih strategija, odnosno na Županijsku razvojnu strategiju.„
Partnersko vijeće usvojilo je, na preporuku ex ante evaluatora, Razvojnu strategiju Karlovačke županije za razdoblje do 2020.+.  Slijedi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na način da će Strategija sa svim pripadajućim dodacima biti dostupna na web stranici Karlovačke županije na www.kazup.hr i Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o., www.ra-kazup.hr, a usvajanje na Županijskoj skupštini očekuje se u rujnu ove godine.

Na sjednici je također produžen rok valjanosti Strategiji razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2014.- 2016. za još godinu dana, do karaja 2017. godine.

10. sjednica Županijskog partnerskog vijećaPredstavnica evaluatora Marija Tufekčić izdala je preporuku za usvajanje Razvojne strategije Karlovačke županije za razdoblje do 2020.

Tekst i slike preuzete sa www.kazup.hr

Skip to content