1. svibnja 2024.g. održan je 1. partnerski sastanak u provedbi projekta ECOFOODCYCLE _ Smanjenje nastajanja otpada hrane i njegovog utjecaja na okoliš kroz održive prehrambene sustave. Tijekom online sastanka, predstavnici partnera imali su priliku predstaviti svoje organizacije te zajednički planirati naredne korake u provedbi projekta.

___________________________________________________________________________

ECOFOODCYCLE _ Smanjenje nastajanja otpada hrane i njegovog utjecaja na okoliš kroz održive prehrambene sustave (ITHR0200316) službeno je započeo 1. travnja 2024.g. Projekt se provodi u okviru programa Interreg Italija- Hrvatska 2021- 2027 unutar Prioriteta 2. Zeleni i otporni zajednički okoliš, specifičnog cilja 2.2: Poboljšanje zaštite i očuvanja prirode, biološke raznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika zagađenja.

Opći cilj projekta je rješavanje problema nastajanja otpada hrane promicanjem održivih praksi i rješenja za poboljšanje prevencije nastajanja otpada hrane te upravljanja njime u odabranim programskim područjima, a u svrhu smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Vodeći partner na projektu je Javna ustanova Razvojna agencija Ličko- senjske županije- LIRA, a partneri su: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet, Venetian Cluster, Ecamriccert s.r.l., Università degli Studi di Foggia, Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa Abruzzo.

Suradnici na projektu su Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia i Trgovačko- ugostiteljska škola Karlovac.

Razdoblje provedbe:  1.04.2024.- 30.9.2026.g.

Ukupni proračun: 2.277.999,99 €

EFRR 80%: 1.822.399,99 €

Sufinanciranje:  455.600,00  €

 

Skip to content