JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

Provedba projekta Obitelj u Centru u punom jeku

Na dan 12.01.2022. održan je jedan u nizu sastanaka projektnog tima Obitelj u Centru. Do ovog trenutka, od početka provedbe projekta, dakle od 18. listopada 2021., sastanci su bili više tehničkog karaktera te su administrativno pratili stručne aktivnosti, rad...

read more

Poziv na informativnu radionicu predstavljanje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ (referentni broj Poziva: C2.1.R2.I1.01)

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije poziva sve zainteresirane jedinice lokalne (područne) samouprave, javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima čiji su...

read more
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije objavilo Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC — Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije objavilo Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC — Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska

Predmet i cilj javnog poziva je odabir 4 (četiri) srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim programima s područja 8 (osam) županija u Republici Hrvatskoj koje sudjeluju u Programu prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. koje će se...

read more
Skip to content