+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

INTERREG ITALIJA-HRVATSKA, priprema Projekta STREAM

INTERREG ITALIJA-HRVATSKA, priprema Projekta STREAM

U sklopu pripreme projekta Karlovačke županije za sljedeći najavljeni poziv programa INTERREG Italija- Hrvatska, Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije kao koordinator projekta,  sazvala je i održala sastanak sa Zajednicom vatrogastva Karlovačke županije...

read more
Održana 19.sjednica Vijeća za tržište rada

Održana 19.sjednica Vijeća za tržište rada

Pod predsjedanjem zamjenice župana i predsjednice Vijeća za tržišta rada Vesne Hajsan Dolinar, u srijedu, 25. srpnja, održana je 19. sjednica Vijeća za tržište rada.  Nakon utvrđivanja kvoruma, krenulo se na izbor predsjednika i 2 zamjenika VTR-a na mandat od jedne...

read more