JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE PRIPREMAJU ZA FINANCIRANJE IZ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. SPECIFIČNI CILJ 2. VII (JP EU-4/2023)

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU PROJEKATA KOJI SE PRIPREMAJU ZA FINANCIRANJE IZ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. SPECIFIČNI CILJ 2. VII (JP EU-4/2023)

Ovim Javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 u RH i vrstama, kroz provedbu strateških prioriteta i prioritetnih mjera očuvanja i obnove te drugih upravljačkih...

read more
Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavljuju Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2)

Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija objavljuju Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2)

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje aktivnosti povezanih s provedbom projekta za uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, ulaganjima u jačanje kapaciteta i kompetencija postojećih...

read more
Skip to content