JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

Praktična radionica za lokalne koordinatore

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 22. listopada 2021. godine organizira drugu po redu edukaciju za lokalne koordinatore. Radi se o Praktičnoj radionici pod nazivom „SPUR i Provedbeni programi za JLS“, a održat će se online pristupom na...

read more
Održana konferencija projekta „KaŽu5 EduKA II“

Održana konferencija projekta „KaŽu5 EduKA II“

Održana konferencija projekta „KaŽu5 EduKA II“ Dana 7. listopada 2021. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: JURRA) održala je Konferenciju projekta „KaŽu5 EduKa II“ tehničke pomoći u dvorani restorana Kristal u Karlovcu....

read more
Otvoren je natječaj za MSCA Razmjenu osoblja

Otvoren je natječaj za MSCA Razmjenu osoblja

Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja za 2021. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie aktivnosti, prijašnjih MSCA RISE projekata. Natječaj je otvoren do 9. ožujka 2022. godine. U okviru natječaja izdvojeno je 72,5 milijuna eura. Natječaj se odnosi na...

read more
Skip to content