+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

Uspostavili smo posebnu e-mail adresu za sve Vaše upite povezane sa provedbom EU projekata u vrijeme epidemije COVID 19

Uslijed Vaših mnogobrojnih upita povezanih sa provedbom EU projekata u vrijeme epidemije COVID 19, ograničenja kretanja i svih uputa Stožera civilne zaštite koji mogu ograničavati provedbu projektnih aktivnosti, donesenih mjera Vlade RH koje se odnose na korinike EU sredstava, uspostavili smo mail adresu na koju možete slati sve Vaše upite i nejasnoće. Stoga, obratite nam se na

projektna.pomoCovid19@ra-kazup.hr

Kupujmo domaće, sada više nego ikad

Kupujmo domaće, sada više nego ikad

U jeku neizvjesnosti koje je na globalnoj razini izazvala pandemija COVID-19, posljedice koje će izazvati sagledive su i u ovom trenutku. Ne samo da je ugroženo ljudsko zdravlje, već je ugrožena i ljudska egzistencija. U ovom trenutku, trenutku provođenja kriznih...

read more
ODOGOVOR EUROPSKE KOMISIJE NA IZAZOVE KORONAVIRUSA

ODOGOVOR EUROPSKE KOMISIJE NA IZAZOVE KORONAVIRUSA

Pandemija koronavirusa, ne samo da je to nezapamćen izazov za naše zdravstvene sustave, već je i veliki šok za gospodarstva diljem svijeta. Najavljene mjere Europske komisije usmjerene su na rješavanje problema. Spremni smo učiniti i više kako se situacija bude...

read more