+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

Edukacija regionalnih koordinatora

Edukacija regionalnih koordinatora

Dana 05. rujna 2019.g. u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Zagrebu održana je radionica na temu "Nepravilnosti i prijevara" u okviru edukacija regionalnih koordinatora koje se kontinuirano provode u resornom Ministarstvu. Na...

read more