+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

Sastanak Upravljačkog odbora Saveza Alpe Jadran u Varaždinu

"JU regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je 2 svibnja sudjelovala  na sastanku Upravljačkog odbora Saveza Alpe Jadran u Varaždinu gdje su od strane župana gosp. Radimira Čačića (Varaždinska županija) i tajnika Saveza, g. Thomasa Pseinerabila, predstavljena...

read more