+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Tko smo?

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj.

Naša misija

Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje.

NašE AKTIVNOSTI

Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, poljoprivrednika, gospodarstva i organizacija civilnog društva.

Iniciramo i razvijamo strateške projekte općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

Pružamo pomoć u identifikaciji, izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU programa koji su od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

Pripremamo i provodimo EU projekte od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

b

Organiziramo i provodimo edukaciju za pripremu i provedbu razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

Informiramo o dostupnim programima i natječajima od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

z

Promoviramo županiju i njene ulagačke mogućnosti (ICPR)

Sastanak u općini Lasinja

Dana 14.02.2019. godine na inicijativu ravnatelja Ustanove dr. sc. Vilka Klasana održan je sastanak s načelnikom općine Lasinja g. Željkom Prigorcem. Sastanak je nastavak na kolegij Župana održan u općini Lasinja dana 04.02.2019. godine. Tema sastanka bili su projekti...

Seminar javna nabava i financijske korekcije

Razvojna agencija Karlovačke županije organizira seminar na temu Javne nabave i financijske korekcije koji će se održati u ponedjeljak, 18.02.2019. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Razvojne agencije, Haulikova 14.Seminar je prijavljen u MINGO te će...

Kažu 5
Karlovačka županija
Carpe Diem
Europe Direct

Naše aktivnosti

usmjerene su na potrebe:

I

Županije

I

Jedinica lokalne samouprave

I

Javnih institucija

I

Poljoprivrednika

I

Gospodarstva

I

Organizacija civilnog društva

Projekti na kojima smo radili…