+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

Održana debata EU BRUNCH KARLOVAC #ovajputglasam

Informacijski centar Europe Direct Karlovac u suradnji  s Informacijskim centrom Europe Direct Čakovec održao je 12. travnja 2019. debatu maturanata Gimnazije Josipa Slavenskog i Gimnazije Karlovac pod nazivom „EU BRUNCH KARLOVAC“...

read more

Odobren Projekt “Bike4River”

Odobren je projekt za unapređenje cikloturizma u Karlovačkoj županiji “Bike4River” za koji je Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo izradila prijavu.Nakon obavljenog Javnog poziva za podnošenje...

read more