+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Što možemo učiniti za vas?

Iniciramo i razvijamo strateške projekte općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

Pružamo pomoć u identifikaciji, izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU programa koji su od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

Pripremamo i provodimo EU projekte od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

b

Organiziramo i provodimo edukaciju za pripremu i provedbu razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

Informiramo o dostupnim programima i natječajima od općeg gospodarskog interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave

z

Promoviramo županiju i njene ulagačke mogućnosti (ICPR)

Tko smo?

Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj.

Naša misija

Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje.

Kažu 5
Karlovačka županija
Carpe Diem
Europe Direct

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

KARLA = neizostavni partner regionalnog razvoja

Naše aktivnosti

usmjerene su na potrebe:

I

Županije

I

Jedinica lokalne samouprave

I

Javnih institucija

I

Poljoprivrednika

I

Gospodarstva

I

Organizacija civilnog društva

Otvoreni natječaji

POZIV NA KICK-OFF KONFERENCIJU PROJEKTA „P.S.-POKRENI SE“

Poštovana/i, pozivamo Vas na prvu, kick-off, konferenciju za medije i javnost kada ćemo predstaviti projekt pod nazivom „P.s. – pokreni se“ financiran iz Europskog socijalnog fonda, programa Europske unije, u vrijednosti 1.732.0604,28 HRK, iznos potpore: 1.732.0604,28...

Objavljen natječaj za podmjeru 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. lipnja 2018. godine novi natječaj za operaciju 7.4.1.  – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno...

Projekti na kojima smo radili…