JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj. Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje. Usmjerene su na potrebe županije, jedinica lokalne samouprave, javnih institucija, javnopravnih tijela i tijela s javnim ovlastima.

AKTUALNI NATJEČAJI

Poziv na webinar u sklopu projekta „KaŽu5 EduKA II“

Modul: Strateško planiranje – osnova za EU projekte 2021.-2027. Cilj ovog modula je upoznati sudionike s osnovama strateškog planiranja (vrstama strateških dokumenata, hijerarhijskom strukturom i zakonskom regulativom). Sudionici će dobiti više informacija o osnovnim...

read more
„KAM OTPAD DAM?“

„KAM OTPAD DAM?“

 Svrha projekta Mobilno reciklažno dvorište u Općini Kamanje je upravo u većoj dostupnosti infrastrukture u obliku mobilnog reciklažnog dvorišta koje će građanima omogućiti adekvatno i pravovremeno zbrinjavanje otpada po pojedinim vrstama kako isti ne bi završio...

read more
Skip to content