+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Što možemo učiniti za vas?

Iniciramo i provodimo strateške projekte

Pružamo pomoć u identifikaciji, izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU programa

Pripremamo i provodimo EU projekte vezane uz područja našeg rada

b

Organiziramo i provodimo edukaciju za javni i privatni sektor

informiramo o dostupnim programima potpora i subvencija za poduzetnike, pružamo savjetovanje u izradi projektnih prijedloga

z

Promoviramo županiju i njene ulagačke mogućnosti

Tko smo?

Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o. je regionalni koordinator razvoja, zadužena za koordiniranje gospodarskog razvoja i promoviranja Karlovačke županije kao regije iznimnog geostrateškog položaja u Republici Hrvatskoj.

Naša misija

Naša misija je objediniti prioritete i mjere sa područja gospodarstva, prirodnih i kulturnih potencijala, poljoprivrede i zaštite okoliša, ljudskog potencijala, kvalitete života, međunarodne i prekogranične suradnje.

RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

KARLA = neizostavni partner regionalnog razvoja

Naše aktivnosti

usmjerene su na potrebe:

I

Županije

I

Jedinica lokalne samouprave

I

Javnih institucija

I

Poljoprivrednika

I

Gospodarstva

I

Organizacija civilnog društva

Otvoreni natječaji

Projekti na kojima smo radili…